Masážní kondiční terapie

Masážní terapie

Nabízím vám zcela originální druhy masáží a masérských služeb , se kterými se jinde nesetkáte. Vysoká kvalita, profesionální přístup, příjemná atmosféra, překvapivý účinek, přiměřené ceny. Začněte si vybírat - máte opravdu z čeho.

Buďte nároční!

Kondiční preventivní masáže


Promyšlený systém masáží s víceúrovňovým působením jak na tělo, tak na mysl, provádění nejlépe pouze od jednoho maséra, dokonalá prevence zdraví, zaručený dlouhodobý účinek při dodržení pravidelnosti a přesných časových rozestupů.
Kondiční masáže představují skupinu masáží podle tradičního pojetí a nejryzejšího účelu, k jakému masáže jako takové mají sloužit - k prevenci zdraví, odolnosti vůči sezónním nemocem, důsledkům stárnutí, k udržování dobré fyzické kondice a zvyšování psychické odolnosti vůči každodennímu stresu. U nás k těmto cílům přidávám navíc ještě vědomé energetické působení s napojením na Vesmír,

 tzv. harmonizaci a "nabíjení baterek". Základním předpokladem úspěchu kondičních masáží je rozložený účinek do několika setkání, dlouhodobá pravidelnost a dodržování přesných časových rozestupů mezi jednotlivými opakováními. Je to proto, aby si vaše tělo na tyto masáže i maséra zvyklo a později už dopředu s nimi počítalo.

Kondiční preventivní masáže

 Název kondiční preventivní masáže je odvozen ze slov kondice a prevence. Jedná se tedy o systematické masáže zaměřené na dlouhodobé preventivní udržování těla v dobré fyzické a psychické kondici. Jejich hlavní účinek se projevuje už po několika opakováních a je přímo závislý na dodržování přesných časových rozestupů ne delších než 14 - 21 dnů, jinak na ně tělo zapomene a vrátí se ke starým vzorcům fungování.
Kondiční masáže účinně pomáhají k urychlení rekonvalescence (návratu ke zdraví) po různých nemocích nebo operacích vzhledem k reálným možnostem a aktuálním životním okolnostem klienta. Na rozdíl od sportovních masáží nejsou tolik bolestivé, neprovádějí se tak razantními tlaky a není při nich kladen důraz na okamžitý výsledek.
Kondičními masážemi k upevnění zdraví a prevenci proti stárnutí

Zvyk je jak známo želená košile - těžko se odkládá bokem. Je těžké si na něco nového zvyknout a brát to jako běžnou součást života, nad kterou netřeba složitě přemýšlet. Stejně tak těžké je něco v životě změnit, od něčeho si odvyknout a něčím novým zaplnit vzniklé prázdné místo. Kondiční masáže mohou být novým světlem na vaší cestě za zdravím!

Dlouhodobě dobré zdraví a udržování se v dobré fyzické a psychické kondici je prostřednictvím našich kondičních masáží velmi snadné, příjemné a pohodlné - vy pouze ležíte a druzí na vás a s vámi pracují! Při dodržení pravidelnosti se naše kondiční masáže mohou stát velmi prospěšným zvykem, novým životním standardem, který vás časem nebude stát ani minutu ani korunu navíc. Jak to? Prostě proto, že už s nimi budete běžně počítat jak ve svém časovém programu, tak i ve svých finančních výdajích! A citelné zlepšení zdraví a psychické pohody vás časem samo přesvědčí, že se vám naše kondiční masáže vyplatí.
Proč dodržovat přesné časové rozestupy mezi jednotlivými masážemi

Tvrdím, že magie kondičních masáží tkví v jejich pravidelnosti a v dodržování přesných časových rozestupů mezi jednotlivými opakováními. Proč? Představte si, že přijdete-li na kondiční masáž pouze občas a pak dlouho ne a pak třeba po měsíci nebo dvou zase, bude to mít na vaše tělo sice pozitivní, ale pokaždé spíše relaxační účinek, který zanedlouho vyprchá. Nic pořádného z toho nebudete mít. Budete se pokaždé cítit fajn, ale na vaše zdraví to z dlouhodobého hlediska nebude mít velký vliv. Toto není rozhodně nic kondičního podle našich představ. Toto je schéma vhodné spíše pro relaxační masáže!

Pravé kondiční masáže mají svůj hlavní účinek na tělo ještě cca. 1 - 3 týdny po návštěvě u maséra. Říkáme, že si vaše tělo masáž pamatuje. Po celou tuto dobu tzv. tiká než pak zapomene a vrátí se k fungování podle starého schématu. Proto je nezbytné, aby do té doby, nejlépe do 14 dnů masér navázal tam, kde skončil, a pokračovat v dalším, tentokrát již hlubším působení. Pouze tak bude ve vašem těle bude systematicky upevněno přesvědčení o smysluplnosti fungování podle nového schématu - vaše tělo vám bude důvěřovat, že se zase za další přesný čas o něj tak hezky postaráte a postupně vypne své ochranné krizové mechanismy!

Komu jsou kondiční masáže určeny

Kondiční masáže jsou určeny těm, kdo hledají nový a lepší a zdravější systém fungování těla. Nabízím je jako pravidelnou systematickou odbornou pomoc tělu s cílem přivést tělo ke zdraví a poté je udržovat v dlouhodobě dobré fyzické a psychické kondici. S lepším zdravím budete mít více energie zvládat zátěže běžného života, zvýšíte si svou psychickou odolnost vůči každodenním stresům a snížíte riziko onemocnění sezónními nemocemi. S kondičními masážemi se budete cítit opravdu fajn, budete výrazně méně nemocní, budete fit a neustále "in". Investovat do takové prevence zdraví se vám rozhodně vyplatí!

Intuitivní léčebné masáže

Mistrovská třída masáží a masérských terapií. Komplexní dlouhodobý nebo trvalý účinek na tělo, mysl i duši, masér je klientovi zároveň průvodcem a oporou v průběhu změn v dosavadním způsobu života a nahlížení na svět. Nezbytná je plná důvěra v maséra, zájem a aktivní spolupráce na vyléčení a změnách k lepšímu.

Intuitivní léčebné masáže jsou mistrovskou třídou masáží. Představují skupinu zcela originálních druhů masáží, které provádějí velmi zkušení maséři, skuteční mistři svého oboru. Mají rozsáhlé diagnostické i terapeutické znalosti a schopnosti, dobré znalosti alternativního léčitelství, psychosomatiky a etikoterapie, vysoký morální kredit, rozsáhlé životní zkušenosti a velký všeobecný přehled. Intuitivní léčebné masáže podobně jako v bylinkářství skládáme každému klientovi individuálně na míru jako mix různých metod s ohledem na zvolený cíl. Komplexní účinky intuitivních léčebných masáží promyšleně aktivují a podporují úžasné samoléčebné schopnosti těla.

Rituální prožitkové masáže

Rituály obecně jsou dlouho dopředu pečlivě plánované události, které mají mít pro své účastníky nejen mystický či magický charakter, ale také konkrétní očekávané poslání. Má se jimi v jejich životech odehrát za zvláštních okolností něco zcela mimořádného, jedinečného a neopakovatelného.

Společným znakem Rituálních prožitkových masáží je pečlivá příprava okolností tak, aby všechno do sebe dokonale zapadlo, aby všechno mělo své místo, svou roli a význam, jasnou symboliku. Vnitřní prožitek z takové rituální masáže by měl být nadčasový. U nás se jedná o zcela specifickou skupinu exotických nebo velmi netradičních druhů masáží.

Relaxační zážitkové masáže se zaměřují na pomalé, velkoplošné a procítěné techniky, které klienta doslova ukolébávají. Poskytují mu možnost rychle zapomenout na své fyzické tělo a zaměřit se sám na sebe, na svůj psychický stav, na emoce nebo myšlenky. Klient je pozorovatelem sebe samého.